Examentraining
Het centraal examen voor het vak economie bestaat uit 6 domeinen:
◼️ Markt (D)
◼️ Ruilen over de tijd (E)
◼️ Samenwerken en onderhandelen (F)
◼️ Risico en informatie (G)
◼️ Welvaart (H)
◼️ Goede tijden, slechte tijden (I)

Domein D: Markt
Het domein "Markt'' wordt over het algemeen door veel examenleerlingen als lastig ervaren. Het bestaat veelal uit rekenvragen en aflezen/tekenen van grafieken. In de examentrainingen wordt behandeld hoe je het evenwicht tussen vraag en aanbod berekent, wat de invloed is van het verschuiven van de vraag of het aanbod en wanneer de winst maximaal is. Ook komen de marktvormen aan bod, de mogelijke invloed op de prijsvorming en de gevolgen voor toetreding, welvaart en economische politiek. Termen als consumenten- en productensurplus en de invloed van de overheid passeren de revue. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd hoe je het beste stapsgewijs vragen kan aanpakken.

De online examentraining voor dit domein bestaat uit de onderwerpen:
◼️ Vraag en aanbod
◼️ Opbrengsten, Kosten & (Maximale) Winst
◼️ Elasticiteit
◼️ Marktvormen
◼️ Arbeidsmarkt
◼️ Overheidsingrijpen

Domein E: Ruilen over de tijd
Iedereen, ook de overheid maakt keuzes als het om geld gaat. Je kunt iets kopen, investeren, maar ook sparen voor een toekomstig pensioen of lenen om een huis te kopen. De keuzes die je maakt, hangen af van de levensfase waarin je je bevindt. Je leert de keuzes uit te leggen en de gevolgen daarvan te onderkennen.
Ook
de overheid maakt keuzes die invloed kunnen hebben op het financieringstekort en de staatsschuld.

De online examentraining voor dit domein bestaat uit de onderwerpen:
◼️ Sparen, lenen en rente
◼️ Indexcijfers en koopkrachtberekeningen
◼️ Overheid

Domein F: Samenwerken en onderhandelen

In dit domein staat de speltheorie en het gevangenendilemma centraal. Op het examen moet je kunnen analyseren welke strategie het beste resultaat oplevert. Belangrijke begrippen zoals ''dominante strategie'' en ''nash-evenwicht'' worden aan de hand van voorbeeldvragen inzichtelijk gemaakt.

De online examentraining voor domein F bestaat uit de volgende onderwerpen:
◼️ Collectieve goederen
◼️ Externe effecten
◼️ Speltheorie en gevangenendilemmaDomein G: Risico en informatie
Het domein ''risico en informatie'' is een klein onderdeel op het centraal examen. Bij het maken van keuzes heb je het liefst zoveel mogelijk informatie om risico's te verkleinen. Om risico's in te perken moeten gezinnen en bedrijven informatie verzamelen en inschatten in hoeverre de transactiepartner gebeurtenissen beïnvloedt of bewust informatie achterhoudt. Belangrijke begrippen voor dit domein zijn onder andere ''moral-hazard'' en ''averechtse selectie''.

Domein H: Welvaart
Dit domein is een van de hoofdonderdelen op het centraal examen. Je moet onder andere kunnen analyseren wat de oorzaken zijn van economische groei op nationaal en mondiaal niveau en de verdeling van welvaart.

De online examentraining voor domein H bestaat uit de volgende onderwerpen:
◼️ BBP en economische kringloop
◼️ Lorenzcurve en inkomstenverdeling
◼️ Inkomstenbelasting

Domein I: Goede tijden, slechte tijden
De economie schommelt continu. Deze schommelingen worden ''conjunctuur'' genoemd. In de examentraining wordt aan de hand van basisvragen inzicht gegeven wat de oorzaken en gevolgen zijn van conjunctuur. Door overheidsmaatregelen kan de conjunctuurgolf afgezwakt of versterkt worden. Welke middelen heeft de overheid?
Ook krijg je uitleg hoe de inflatie en wisselkoersen invloed hebben op de wereldeconomie.

De online examentraining voor domein I bestaat uit de volgende onderwerpen:
◼️ Conjunctuur
◼️ Inflatie en Verkeersvergelijking van Fisher
◼️ Valutamarkt

Examentips
Het zijn de kleine dingen die het doen. Wij hebben daarom een kleine selectie gemaakt van handige Economie examentips.

◼️ Domein Markt en GTST
De domeinen ''Markt'' en ''Goede tijden slechte tijden'' zijn de hoofddomeinen op het economie examen. Houd met het inplannen van je voorbereidingstijd hier rekening mee.

◼️ Leer de verschillende marktvormen
Elk jaar komen er vragen over de verschillende marktvormen (bijv. volkomen concurrentie en oligopolie) terug op het eindexamen. Leer daarom de kenmerken, zoals aantal aanbieders en aantal vragers, van de verschillende marktvormen uit je hoofd.

◼️ Oefenen, oefenen en oefenen
Het oefenen van oude examens kost veel tijd maar is één van de beste voorbereidingen op je Economie examen! Door veel examens te oefenen, krijg je meteen inzicht in het soort vragen en soort teksten, oefen je vragen op niveau en maak je kennis met de lengte van het examen.

◼️ Let op eenheden!
Vergeet nooit de eenheid achter je antwoord te schrijven om aftrekpunten te voorkomen.

◼️ Herhaal de vraag in je antwoord
Herhaal de vraag in je antwoord zodat je zeker weet dat je gericht antwoord geeft op de vraag.

◼️ Pas ''ALLES'' toe

Controleer je antwoord altijd op het ezelsbruggetje ''ALLES'' zodat je geen onnodige punten verliest.
A: Heb je antwoord gegeven op de vraag?

L: Is het antwoord logisch?

L: Is het leesbaar?

E: Eenheid gecontroleerd/niet vergeten? 

S: Slotzin geformuleerd? (conclusie)

Voor meer examentips van docenten en (oud-)examenleerlingen volg onze social media kanalen en meld je aan voor onze examentraining!

Examenrooster

Klik hier voor het examenrooster VWO 2022